Skip to main content

Kotizacije

Uro-Onko Forum 2024.

Uplate do i na dan 01.06.2024.

Liječnici
*304,00 €
Izlagači i sponzori
*304,00 €
Farmaceuti, medicinske sestre i tehničari
*200,00 €

Uplate od 02.06.2024. do 01.10.2024.

Liječnici
*360,00 €
Izlagači i sponzori
*360,00 €
Farmaceuti, medicinske sestre i tehničari
*232,00 €

Uplate od 02.10.2024.

Liječnici
*392,00 €
Izlagači i sponzori
*392,00 €
Farmaceuti, medicinske sestre i tehničari
*256,00 €
*U cijene nije uključen PDV.

Kotizacija uključuje:

 • Nazočnost na stručnom programu kongresa i izložbi
 • Nazočnost na svečanom otvaranju kongresa
 • Torbu s kongresnim materijalima
 • Konačan program
 • Knjigu sažetaka
 • Bodove HLK-a
 • Ručak 25. i 26.10.2024.
 • Večeru 24., 25. i 26.10.2024.
 • Pauze za kavu

*Napomene:

 • Cijene isključivo vrijede za uplate do navedenih datuma.
 • Rezervacija je potvrđena nakon zaprimljene uplate.
 • Povrat neće biti izvršen zbog nesudjelovanja na kongresu

 

U slučaju nepovoljnih epidemioloških okolnosti organizator zadržava pravo izmjene u virtualni kongres.