Skip to main content

Multidisciplinarni kongres s međunarodnim sudjelovanjem, “Uro-Onko Forum” 2024.

U programu kongresa bit će prikazani različiti aspekti brige za uroonkološkog bolesnika, novosti u smjernicama naših stručnih društava kao i panel diskusije o kontroverznim temama u liječenju.

Organizator

Hrvatsko Urološko Društvo (HUD)

Predsjednik organizacijskog odbora:
prof.dr.sc. Igor Tomašković

Tehnički organizator

KONEKTIVA usluge d.o.o.,
Radnička 34, 10000 Zagreb
www.konektiva.eu
OIB: 58993465592

Kontakt osoba:
Mirela Hison Bartolić
info@konektiva.eu
+385 98 297 811