Skip to main content

  1. Vrsta sažetka

  2. Podaci autora

  3. Ko-autori

  Označite broj koautora / Select the number od coauthors

  Ko-autor 1

  Ko-autor 2

  Ko-autor 3

  Ko-autor 4

  Ko-autor 5

  Ko-autor 6

  Ko-autor 7

  Ko-autor 8

  4. Sažetak

  Ako ne primite potvrdu mailom unutar 2h, molimo Vas obratite se na mail mirela@konektiva.eu